Images tagged "m089-m091"

Galàxies M88 i M91

Galàxies M88 i M91
Picture 1 of 1

Galàxia M91 a l'esquerre, M88 a la dreta. NGC4571 a l'extrem esquerre, NGC 4477 a la part inferior dreta. 28/03/2012- Observatori Can Duran, Palamós. Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. Muntura Losmandy G11. Autoguiat amb refractor Lunatico EZG 60 + barlow Meade 2x amb Orion Starshoot DeepSpace II mono. Orion Starshoot Pro. 24 x 300 " = 120min. Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).